Tidans IF

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Tidans IF, kontakta butkspersonalen i butiken INTERSPORT Skövde Stallsiken

Tidans IF

Tidans IF bedriver idag senior, ungdom och barnverksamhet med huvudsaklig inriktning på fotboll. Föreningen bedriver en ungdoms- och barnverksamhet som innefattar åldrarna 6-16år. En fotbollsskola som brukar även arrangeras i augusti månad som syftar till att låta redan aktiva finslipa sina färdigheter samt att låta intresserade testa fotbollen. Utlämning av beställda varor sker på Intersport Stallsiken. Avisering per sms och leveranstid av beställda varor är minimum 5 veckor (ingen hantering under juli månad).