Nybro IBK

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Nybro IBK, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

Nybro IBK

Nybro IBK är en förening som engagerar ca 200 ungdomar, pojkar och flickor i åldrarna från 7 till 20 år. På de senaste åren har klubben växt till antalet och blivit en av Nybro kommuns största föreningar till antalet aktiva medlemmar.