Medeltidsveckan på Gotland AB

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Medeltidsveckan på Gotland AB, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

Medeltidsveckan på Gotland AB

Medeltidsveckan är en festival som årligen anordnas under vecka 32 på Gotland sedan år 1984, och då främst i Visby men även på landsbygden.