IK Baltichov

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för IK Baltichov, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

IK Baltichov

Utlämning sker på Intersport i Allum. För lagbeställningar kontakta Anders Sjögren: anders@ikbaltichov.se