Hammarö Tennisklubb

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Hammarö Tennisklubb, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

Hammarö Tennisklubb

Skoghalls Tennisklubb, som klubben hette till i början av 90-talet då klubben bytte namn till Hammarö Tennisklubb, bildades 1926. Fram till i mitten av 80-talet bedrevs verksamheten utomhus vid utebanorna vid gamla badhuset och inomhus i Mörmohallen och Hammarlunden. I mitten av 80-talet byggdes utebanorna vid Skoghallsparken och 1987 förvärvade klubben Rackethallen, då Donöhallen. Förvärvet av Rackethallen skapade förutsättnigar för en avsevärd expansion av verksamheten men har också inneburit ökade krav på ideella insatser och ett större ekonomiskt åtagande för klubben.