Gymmix Pulsen

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Gymmix Pulsen, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

Gymmix Pulsen

Vår verksamhet riktar sig till människor i olika åldrar. Det ges möjlighet att träna efter egen förmåga på ett roligt och inspirerande sätt. Vi erbjuder varierade pass nära dig på olika tider. Vi har välutbildade instruktörer, enligt Svenska Gymnastikförbundets utbildningsnormer, vilket leder till säker och lustfylld träning. Regelbundet kvalitetssäkrar vi våra instruktörer enligt vissa specifika specifikationer. Med personligt engagemang och positiv energi, sporrar de till en vi-känsla på gympagolvet. Vi erbjuder nya träningsformer i en förening som är i ständig utveckling framåt. Vi