Gerdskens BK

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för Gerdskens BK, kontakta butikspersonalen i butiken INTERSPORT Göteborg Högsbo 421

Lukas Svensson

[email protected]

Gerdskens BK

Gerdskens BK är en demokratisk förening som skall bedriva fotbollsverksamhet för barn, ungdomar och seniorer. Verksamheten skall vara tillgänglig för alla och främja medlemmarnas mål. Verksamheten respekterar alla människors lika värde och bedrivs på lika villkor utifrån individens olika förutsättningar. Utlämning sker på Intersport Alingsås.