BK Gladan Basket

Kontakt

För information och vägledning kring beställningar för BK Gladan Basket, kontakta ansvarig teamsäljare för föreningen:

BK Gladan Basket

Vår värdegrund Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Glädje och gemenskap Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera. Demokrati och delaktighet Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund. Allas rätt att vara med